Windows 11 Recall: Noćna mora za privatnost?

Kompanija Microsoft je predstavila novu opciju pod nazivom Recall kao dio Windows 11 operativnog sistema, koja koristi tehnologiju vještačke inteligencije (eng. artificial intelligence – AI) kako bi pomogla korisnicima da brzo lociraju datoteke, internet lokacije ili elektronske poruke tako što će ih opisati prirodnim jezikom. Ova inovativna funkcionalnost omogućava pretragu bez upotrebe ruku i eliminiše potrebu za pamćenjem određenih imena datoteka.

Windows 11 Recall

Windows 11 Recall: Noćna mora za privatnost?; Source: Bing Image Creator

WINDOWS 11 RECALL

Tokom Microsoft događaja Build u maju 2023. godine, Recall je najavljen zajedno sa drugim unapređenjima vještačke inteligencije kao što su Copilot+ PC linija i ažuriranja koja dolaze na Copilot. Ova funkcija je dizajnirana da služi kao oblik fotografske memorije za računare korisnika, omogućavajući im da traže od svojih uređaja da pronađu informacije na osnovu onoga što se sjećaju, a ne da se oslanjaju samo na nazive datoteka ili termine za pretragu.

Recall funkcionalnost se može demonstrirati kroz primjere kao što je traženje od sistema da locira elektronsku poštu koja je stigla od šefa u vezi sa rasporedom konferencije ili preuzimanje bilješke koja je zapisana bez potrebe za korištenjem ugrađene opcije pretrage na računaru. Korištenjem glasovnih komandi, korisnici mogu da uštede vreme i trud dok efikasnije pristupaju važnim informacijama.

Tehnologija koja stoji iza Recall funkcionalnosti radi tako što snima snimke ekrana aktivnih prozora u redovnim intervalima i indeksira ove podatke pomoću vještačke inteligencije radi brzog pronalaženja. Korisnici mogu da postavljaju upite svojim računarima koristeći opise na prirodnom jeziku kao što je “PDF sa spiskom zaposlenih” umjesto da moraju da pamte tačno ime datoteke. Ovaj pristup čini pretragu intuitivnijim i lakšim za korisnika, omogućavajući korisnicima da komuniciraju sa svojim uređajima na način koji je više prirodan.

 

“Recall je ključni dio onoga što Copilot+ PC računare čini posebnim, a Microsoft je ugradio privatnost u Recall dizajn od temelja. Na računarima Copilot+ koje pokreće procesor Snapdragon® X serije, vidjećete ikonu Recall na traci zadataka nakon što prvi put aktivirate svoj uređaj. Možete da koristite tu ikonu da otvorite Recall podešavanja i izaberete koje snimke Recall prikuplja i čuva na vašem uređaju. Možete ograničiti koje snimke Recall prikuplja; na primjer, možete da izaberete određene aplikacije ili internet lokacije posjećene u podržanom pregledaču da biste filtrirali svoje snimke. Pored toga, možete da pauzirate snimke na zahtev pomoću ikone Recall u sistemskoj paleti, obrišete neke ili sve snimke koji su sačuvani ili izbrišete sve snimke sa svog uređaja.”

Microsoft

 

Funkcionisanje

Prvo treba napomenuti da prema zvaničnim hardverskim zahtjevima Windows 11 Recall nije dostupan na postojećem hardveru. Korisnicima će biti potrebni Snapdragon X (Elite i Plus) računari, pošto Intel i AMD računari ne ispunjavaju minimalni zahtev od 40 TOPs (triliona operacija u sekundi) NPU (čip namijenjen rukovanju AI obradom na uređaju). NPU je uslov, jer Recall snima sve što korisnici rade i lokalno skladišti “snimke”.

Prvo, Recall radi neprekidno u pozadini računara. On bilježi različite aktivnosti kao što su korištenje aplikacija, reprodukovani filmovi, uređivani dokumenti, čitanje elektronske pošte, istorija pregledanja, kartice pregledača i još mnogo toga. Ova funkcija čuva snimke ekrana na lokalnom korisničkom uređaju koristeći šifrovanje. Kompanija Microsoft objašnjava da se ovi snimci ne šalju njima niti ih koriste za ciljanje oglasa. Međutim, može im pristupiti svako ko se prijavi na uređaj sa svojim profilom. Navedeno je da se neće snimati sadržaj zaštićen upravljanjem digitalnim pravima (eng. Digital Rights Management – DRM), lozinke, privatne sesije pregledanja ili druge osjetljive informacije kako bi poštovao privatnost korisnika.

Primarni cilj Recall funkcionalnosti je da se naprave “pretraživačke snimke” korisničkih prošlih radnji, što omogućava korisnicima da ih pretražuju i komuniciraju sa njima kasnije. Ova funkcija bi mogla biti korisna za korisnike koji žele brzo pristupiti prethodnim datotekama ili podacima bez potrebe da ručno pretražuju svoj sistem. Međutim, to može predstavljati izazove za pojedince u osjetljivim situacijama, kao što su žrtve porodičnog nasilja koje djele nalog sa svojim nasilnikom, žrtve krađe koje koriste slabe šifre uređaja i tinejdžeri koji ispituju svoj identitet na porodičnom računaru.

 

NOĆNA MORA ZA PRIVATNOST?

Kompanija Microsoft prodaje Recall kao alat koji korisnicima omogućava da lako pronađu sadržaj koji su pregledali na svom uređaju. Korisnici mogu da pauziraju snimke na zahtev, obrišu neke ili sve sačuvane snimke ili ih u potpunosti obrišu. Međutim, učestalost snimanja ovih snimaka ekrana izaziva opravdanu zabrinutost u vezi sa privatnošću i potencijalnom zloupotrebom ovih podataka.

Kompanija Microsoft je izjavila da neće praviti snimke ekrana za Microsoft Edge InPrivate prozore ili sadržaj zaštićen upravljanjem digitalnim pravima (DRM). Ipak, kompanije nije potvrdila da li će privatni režimi drugih pretraživača kao što je Firefox biti podržani u ovoj politici. Ova dvosmislenost doprinosi konfuziji i neizvesnosti u vezi sa implikacijama na privatnost Recall funkcionalnosti.

Tokom konferencije za štampu, Microsoft izvršni direktor Yusuf Mehdi uvjerio je novinare da kompanija zauzima veoma konzervativan pristup sa Recall funkcionalnošću. On je naglasio da će podaci korisnika ostati privatni i lokalni, obezbijeđeni samo na njihovom uređaju. Štaviše, kompanija je izjavila da neće koristiti nijednu od ovih informacija za obuku modela vještačke inteligencije (AI) ili im pristupiti na bilo koji način.

 

“Zadržaćemo vaš Recall indeks privatnim i lokalnim i bezbjednim samo na uređaju. Nećemo koristiti nijednu od tih informacija za obuku bilo kog modela vještačke inteligencije i stavljamo vam potpunu kontrolu uz mogućnost da uređujete i brišete sve što je snimljeno.”

Yusuf Mehdi, Corporate Vice President & Consumer Chief Marketing Officer, Microsoft

 

Međutim, ove garancije možda neće biti dovoljne da ublaže zabrinutost koju su istakli i zagovornici privatnosti i sami korisnici. Ostaje činjenica da Recall još uvijek prolazi kroz testiranje, prema sopstvenom priznanju kompanije Microsoft na njihovoj internet stranici. Tokom ove faze, oni prikupljaju povratne informacije kupaca, razvijaju više kontrola za poslovne klijente i poboljšavaju opšte korisničko iskustvo.

Zabrinutost oko Recall funkcionalnosti se može sažeti u tri glavne oblasti: prikupljnje osjetljivih informacija poput lozinki i finansijskih detalja; potencijal za višemjesečne snimke kako bi se pružio detaljan uvid u aktivnosti korisnika ako im pristupe zlonamjerni akteri; i Microsoft tvrdnje da korisnici imaju kontrolu nad svojim podacima, ali upravljanje ovim podešavanjima možda neće uvijek spriječiti neželjeno snimanje.

 

“Imajte na umu da Recall ne vrši moderiranje sadržaja. Neće sakriti informacije kao što su lozinke ili brojevi finansijskih računa. Ti podaci mogu biti u snimcima koji se čuvaju na vašem uređaju, posebno kada internet strancie ne prate standardne internet protokole kao što je prikrivanje unosa lozinke.”

Microsoft

 

Posljednjih godina vidjeli smo brojne slučajeve u kojima je privatnost korisnika bila ugrožena zbog slabih bezbjednosnih mjera ili nedostatka transparentnosti od strane tehnoloških giganata. Ovo je dovelo do pojačane regulative i poziva na veću odgovornost u rukovanju osjetljivim informacijama. Regulatorna tijela će pažljivo pratiti Microsoft Recall primjenu kako bi se uvjerili da je u skladu sa propisima o privatnosti kao što su General Data Protection Regulation – GDPR ili  California Consumer Privacy ActCCPA.

Ovi propisi vode računa o korisnicima u Evropskoj uniji (GDPR), odnosno Kaliforniji (CCPA) definišući stroga pravila o tome kako organizacije moraju da rukuju ličnim podacima, uključujući dobijanje izričitog pristanka korisnika i obezbjeđivanje transparentnosti u vezi sa njihovim aktivnostima obrade podataka. GDPR takođe daje pojedincima pravo pristupa, ispravljanja, brisanja, ograničavanja ili prigovora na obradu njihovih ličnih podataka. CCPA ima sličnu regulativu kojom zahtijevaju od organizacija i da otkriju koje kategorije ličnih podataka prikupljaju i kako se koriste ili djele sa trećim stranama. Pored toga, regulatori takođe mogu da istraže da li su korisnici adekvatno informisani o tome kako se njihovi lični podaci koriste i da li imaju značajnu kontrolu nad ovom obradom.

Na kraju, pristup kompanije Microsoft sa Recall funkcionalnošću mogao bi da postavi presedan za druge kompanije koje žele da implementiraju slične funkcije. Od ključne je važnosti da se Microsoft direktno pozabavi ovim problemima pružanjem jasnih, sažetih objašnjenja o tome kako će se podaci koristiti, ko im ima pristup i koje mjere su na snazi za zaštitu privatnosti korisnika.

 

ZAKLJUČAK

Windows 11 Recall predstavlja inovativni korak napred za korisnike Windows 11 omogućavajući im da efikasnije pretražuju i komuniciraju sa svojim prošlim radnjama. Međutim, on takođe izaziva značajne zabrinutosti za privatnost i bezbjednost zbog svojih opsežnih mogućnosti prikupljanja podataka. Kompanija Microsoft mora da se bavi ovim problemima transparentno i efikasno kako bi osigurala da se korisnici osjećaju prijatno da koriste ovu funkciju u svom svakodnevnom životu.

Važno je da potencijalni korisnici Windows 11 pažljivo razmotre implikacije Windows 11 Recall prije nego što usvoje novi operativni sistem, posebno one koji cijene privatnost i bezbjednost iznad svega. Za postojeće korisnike, možda bi bilo mudro da istraže alternativne metode za pristup prošlim podacima bez oslanjanja na ovu funkciju sve dok više informacija o njenim funkcijama privatnosti i bezbednosti ne postane dostupno.

 

ZAŠTITA

Kako bi se korisnici zaštitili od potencijalnih rizika koje donosi Windows 11 Recall upotreba, mogu preduzeti sljedeće korake:

  1. Ako više korisnika djeli uređaj, napraviti pojedinačne profile za svakog korisnika, jer korisnici sa različitim profilima ne mogu pristupiti snimcima ekrana jedan drugog. Ovo će osigurati da osjetljive informacije ostanu zaštićene,
  2. Korisnici koji imaju nedoumice u vezi sa prikupljanjem podataka, mogu onemogućiti Recall funkciju za aplikacije ili internet lokacije na koje unose osjetljive informacije,
  3. Korisnici treba da koriste jake lozinke kako bi zaštitili svoj uređaj i da ga ažuriraju sa najnovijim bezbjednosnim ispravama. Takođe se preporučuje instaliranje robusnog antivirusnog softvera,
  4. Izbjegavati dijeljenje uređaja sa drugima osim ako je to apsolutno neophodno, jer bi to moglo da otkrije osjetljive informacije uskladištene u snimcima opoziva ili drugim dijelovima korisničkog sistema,
  5. Umjesto da se korisnici oslone na Recall da zapamti korisničke lozinke, razmisliti o korišćenju namjenskog menadžera lozinki koji šifruje i bezbjedno čuva akreditive. Ovo će pomoći u zaštiti podataka čak i ako napadač dobije pristup uređaju,
  6. Redovno pregledati i brisati snimke ekrana sačuvane u Recall funkcionalnosti kako bi se smanjila količina osjetljivih informacija dostupnih drugima,
  7. Korisnici imaju i mogućnost da u potpunosti isključe preko podešavanja operativnog sistema Windows. Ovo se može uraditi tako što se ode na: Settings > Privacy & Security > Recall & Snapshots i prilagoditi relevantna podešavanja,
  8. Korisnici treba da budu informisani o najnovijim vestima u vezi sa Recall funkcijom operativnog sistema Windows 11 i svim potencijalnim bezbjednosnim ranjivostima koji se mogu pojaviti. Ovo će pomoći korisnicima da preduzmu odgovarajuće mjere da zaštitite svoje podatke na vrijeme.

Možda vas interesuje i...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.