Author: Đurić Saša

Play ransomware 0

Play ransomware postaje komercijalan

Play ransomware postaje komercijalan pokazuje istraživanje sigurnosne kompanije Adlumin koja je uočila da zlonamjerni akteri koji stoje iza ovog zlonamjernog softvera počinju da nude ovaj ransomware kao uslugu (eng. as a service), odnosno uvode...

Trojan Proxy 0

Novi macOS proxy zlonamjerni softver

Novi macOS proxy zlonamjerni softver se širi preko piratskih verzija popularnog softvera namijenjenog za uređaje na macOS operativnim sistemom. UVOD Generalno posmatrano, piratski softver se povremeno koristio od strane zlonamjernih aktera za ubacivanje zlonamjernog...

Booking.com 0

Booking.com pod napadom

Jedna od najvećih Internet turističkih agencija Booking.com je pod napadom zlonamjernih aktera koji pokušavaju da dođu do informacija o platim kraticama korisnika ove Internet platforme. Treba naglasiti da sama platforma nije direktno ugrožena, već...

ransomware Qilin 0

Qilin ransomware napada VMware ESXi

Zlonamjerni akteri koji stoje iza Qilin ransomware zlonamjernog softvera napadaju VMware ESXi hipervizore sa novom verzijom ransomware zlonamjernog softvera koja bi mogla biti jedan od najnaprednijih i najprilagodljivijih Linux enkriptora do sada. UVOD Poslovne...

WordPress phishing prevara 0

WordPress phishing prevara iskorištava lažnu ranjivost

WordPress phishing prevara iskorištava lažnu ranjivost kojom se pokušavaju prevariti korisnici da instaliraju zlonamjerni softver. Phishing kampanja ima više varijanti poruka elektronske pošte u kojoj se korisnici obavještavaju o navodnoj sigurnosnoj ranjivosti na njihovoj...

UEFI ranjivosti 0

LogoFAIL: UEFI ranjivosti

LogoFAIL je napada na UEFI ranjivosti koje može omogućiti potencijalne napade kroz velike nedostatke u bibliotekama za raščlanjivanje slika ugrađenim u upravljački softver (eng. firmware). UVOD Sigurnosni istraživači su otkrili ranjivosti u upravljačkom softveru...

SysJoker 0

SysJoker napada Windows, Linux i Mac

Zlonamjerni softver SysJoker napada Windows, Linux i Mac operativne sisteme pokazujući tako svoje višeplatformske backdoor mogućnosti. Ovaj zlonamjerni softver je prvi put uočen od strane kompanije Intezer i dugo je bio ispod radara, da...

DarkGate 0

DarkGate zlonamjerni softver evoluirao

DarkGate zlonamjerni softver evoluirao je u kompletan alat koji zlonamjernim akterima pruža široke mogućnosti da u potpunosti pristupe ciljnim sistemima. DARKGATE DarkGate je kompletan zlonamjerni alat koji zlonamjernim akterima pruža široke mogućnosti da u...

Apple zero-day vulnerabilities 0

Upozorenje o 2 Apple ranjivosti nultog dana

Upozorenje o 2 Apple ranjivosti nultog dana koje se aktivno iskorištavaju za napad na korisnike iOS, iPadOS i macOS operativnih sistema, kao i Safari Internet pregledača. RANJIVOSTI NULTOG DANA Kompanija Apple prvu ranjivost nultog...

Djete Epizoda 4 0

Dijete i toksični digitalni sadržaj (Epizoda 4)

Toksični digitalni sadržaj je termin koji obuhvata nepristojne, agresivne i ponižavajući stavove i ponašanje kojimasu izloženi korisnici u digitalnom prostoru i posmatra se kroz interakciju između jednog ili više pojedinaca. Može da se manifestuje...