Tagged: Ddostf

Ddostf Botnet on MySQL Servers 0

Ddostf Botnet napada MySQL servere

Zlonamjerni botnet pod imenom Ddostf je trenutno u porastu sa svojim napadima, posebno ciljajući MySQL servere kako bi ih iskoristio kao dio DDoS-as-a-Service platforme koju mogu da iznajme drugi zlonamjerni akteri. Ova zlonamjerna aktivnost...