Tagged: malvare-as-a-service – MaaS

DarkGate 0

DarkGate zlonamjerni softver evoluirao

DarkGate zlonamjerni softver evoluirao je u kompletan alat koji zlonamjernim akterima pruža široke mogućnosti da u potpunosti pristupe ciljnim sistemima. DARKGATE DarkGate je kompletan zlonamjerni alat koji zlonamjernim akterima pruža široke mogućnosti da u...

SecuriDropper malware 0

SecuriDropper zaobilazi Google odbranu

Sigurnosni istraživači su pronašli novi ubacivač kao servis (eng. dropper-as-a-service – DaaS) za Android pod nazivom SecuriDropper koji zaobilazi nova bezbjednosna ograničenja koja je nametnuo Google i isporučuje zlonamjerni softver. UBACIVAČ Ubacivači (eng. droppers)...