Tagged: dropper-as-a-service – DaaS

SecuriDropper malware 0

SecuriDropper zaobilazi Google odbranu

Sigurnosni istraživači su pronašli novi ubacivač kao servis (eng. dropper-as-a-service – DaaS) za Android pod nazivom SecuriDropper koji zaobilazi nova bezbjednosna ograničenja koja je nametnuo Google i isporučuje zlonamjerni softver. UBACIVAČ Ubacivači (eng. droppers)...