Microsoft zamjenjuje VBScript

VBScript, skriptni jezik koji je razvila kompanija Microsoft, bio je sastavni dio automatizacije zadataka i prilagođavanja funkcionalnosti u okviru Microsoft Office paketa preko Visual Basic za aplikacije (VBA). Međutim, sa najavom njegove zamjene, neophodno je razumjeti šta to znači za postojeće korisničke VBA projekte.

VBScript

Microsoft zamjenjuje VBScript; Source: Bing Image Creator

VBSCRIPT

VBScript, ili Visual Basic Scripting Edition, je lagani skriptni jezik koji je kompanija Microsoft uvela još 1996. godine. Ovaj svestrani alat se tokom godina naširoko koristio za automatizaciju zadataka i kontrolu aplikacija na sistemima zasnovanim na Windows operativnom sistemu. Popularnost je stekao zahvaljujući jednostavnosti korišćenja i kompatibilnosti sa različitim tehnologijama, posebno sa HTML stranicama, Microsoft aktivnim serverskim stranicama (eng. Active Server Pages – ASP) i Windows Script Host (VSH).

VBScript je dizajniran kao dinamički skriptni jezik koji se lako može ugraditi u HTML dokumente da bi dodao interaktivnost i funkcionalnost. Ovo ga je učinilo idealnim izborom za veb programere koji su željeli da stvore zanimljivija korisnička iskustva bez potrebe za opsežnim znanjem o kôdiranju. Jednostavnost jezika ga je takođe učinila dostupnim korisnicima sa malo iskustva u programiranju, omogućavajući im da automatizuju zadatke koji se ponavljaju ili prilagođavaju svoje softverske aplikacije. Kompanija Microsoft je prepoznala potrebu za laganim jezikom za skriptovanje koji bi mogao da premosti jaz između statičkih HTML stranica i složenijih programskih jezika poput C++ ili Java. VBScript uvođenjem, omogućili su programerima pristupačno rješenje za kreiranje dinamičkog veb sadržaja bez potrebe za učenjem punopravnog programskog jezika.

 

VBSCRIPT ZAMJENA

Međutim, kako je tehnologija nastavila da se razvija, pojavili su se noviji jezici za skriptovanje kao što su JavaScript i PowerShell koji nude šire mogućnosti i pogodniji su za savremene zadatke razvoja veba i automatizacije. Ova poboljšanja su dovela do toga da kompanija Microsoft objavi VBScript ukidanje. Kompanija preporučuje migraciju na PowerShell ako su veb lokacije ili aplikacije VBScript koriste automatizaciju zadataka, jer će buduće faze ove tranzicije uticati na one korisnike koji se i dalje oslanjaju na ovaj jezik.

Proces zamjene će se odvijati u tri faze. Počevši od novog izdanja operativnog sistemima zakazanog za kasnije ove godine, VBScript će biti dostupan kao funkcija na zahtev (eng. Feature on Demand – FOD). To znači da se neće instalirati podrazumijevano, ali se i dalje može dodati ako je potrebno. Međutim, kompanija Microsoft je najavila svoju namjeru da potpuno povuče VBScript iz budućih izdanja Windows operativnog sistema.

 

“Tehnologija je napredovala tokom godina, što je dovelo do moćnijih i svestranijih jezika za skriptovanje kao što su JavaScript i PowerShell. Ovi jezici nude šire mogućnosti i pogodniji su za savremeni razvoj veba i zadatke automatizacije.”

Naveen Shankar, Microsoft program manager

 

Do ove tranzicije neće doći preko noći, već se sprovesti u fazama sa različitim vremenskim kroz ukupno tri faze.

 

Prva faza

Prva faza procesa VBScript zamjene prvenstveno se fokusira na informisanje korisnika o predstojećim promjenama i pružanje resursa koji će im pomoći da se pripreme za tranziciju. Kompanija Microsoft razumije da bi se neki korisnici i dalje mogli oslanjati na VBScript u svojim Visual Basic Applications – VBA projektima, posebno u onima koji uključuju reference typelib kao što su regularni izrazi. U ovim slučajevima, prva faza neće direktno uticati na funkcionalnost postojećih rješenja. Međutim, ključno je biti u toku sa novim dešavanjima, jer će buduće faze uticati na ove scenarije.

Kompanija Microsoft preporučuje migraciju sa VBScript skrpit jezika na PowerShell za korisnike čije veb lokacije ili aplikacije zavise od VBScript radi automatizacije zadataka ili korišćenja prilagođenih VBScript radnji kao funkcije u instalacionim paketima. PowerShell nudi naprednije mogućnosti i pogodniji je za savremeni veb razvoj i zahteve automatizacije zadataka. Proces tranzicije može uključivati učenje nove sintakse, tehnika za otklanjanje grešaka i prilagođavanje PowerShell okruženju. Kompanija Microsoft obezbjeđuje različite resurse, uključujući dokumentaciju, uputstva i podršku zajednice, kako bi omogućio neometano iskustvo migracije.

 

Druga faza

Druga faza označava početak stvarnog procesa uklanjanja. Iako još nije najavljen konkretan datum, očekuje se da će kompanija Microsoft tokom ove faze početi da ukida određene funkcije vezane za VBScript. Ovo može uključivati uklanjanje podrške za VBScript u Internet Explorer pregledaču ili drugim aplikacijama i okončanje bezbjednosnih ažuriranja za starije verzije Windows operativnog sistema sa ugrađenim VBScript mehanizmom. Ove promjene mogu izazvati probleme sa kompatibilnošću za neke korisnike, zbog čega je neophodno započeti proces migracije sa VBScript na PowerShell što je pre moguće tokom druge faze.

 

Treća faza

Treća faza je posljednja faza VBScript zamjene i predstavlja potpuno VBScript uklanjanje iz Windows operativnog sistema. Kada se to dogodi, sve povezane biblioteke dinamičkih veza (DLL datoteke) će takođe biti izbrisane, što će dovesti do toga da projekti koji se oslanjaju na VBScript u potpunosti prestanu da funkcionišu. Ovaj dugi vremenski okvir zamjene je prvenstveno posljedica ogromnog broja aplikacija koje se još uvijek oslanjaju na VBScript i potrebe da se korisnicima obezbijedi dovoljno vremena da se pripreme za tranziciju.

 

ZAKLJUČAK

Odluka kompanije Microsoft da povuče VBScript i zamjeni ga naprednijim alternativama kao što su JavaScript i PowerShell označava značajan pomak u opcijama skriptovanja za veb razvoj i automatizaciju zadataka. Dok se prva faza fokusira na informisanje korisnika o predstojećim promjenama i obezbjeđivanje resursa koji će im pomoći da se pripreme za tranziciju, buduće faze će uključivati stvarno uklanjanje VBScript funkcionalnosti i eventualno potpuno izbacivanje iz Windows sistema.

Iako ova promjena može donijeti izazove za neke korisnike, ona takođe predstavlja mogućnosti za nadogradnju na moćnije i svestranije alternative kao što su koje su pogodnije za moderne digitalne pejzaže. Informisanje o novim dešavanjima i planiranje dobre strategije migracije pomoći će da se obezbijedi nesmetan prelaz za one na koje utiče ova planirana VBScript zamjena kompanije Microsoft.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.